AVANT 2018 – Doing Haut and Pope

AVANT 2018: 28–29th September

Doing Haut and Pope: Loophole Cinema and More

(english)

The 15thedition of AVANT: Doing Haut and Pope. Loophole Cinema and More is a revisit to the British collective Loophole Cinema and their film actions from the 90s. In addition, three separate film programs by Karel Doing, Bea Haut and Greg Pope are being shown including some other films by former members of Loophole Cinema.

Loophole Cinema

Loophole Cinema worked with site-specific live actions where the audience and the site constituted a part of the film event. Greg Pope has continued to work in the same tradition. Bea Haut is well-known for her intense performative short films that explore the filmic space as place and time event, while Karel Doing’s work ranges from abstract aesthetics to poetic documentaries.

Program

AVANT begins on Friday evening at Kristinehamn Art Museum by artist talks with Karel Doing, Bea Haut and Greg Pope. AVANT continues on Saturday at cinema Arenan in Karlstad with films and film performances.

About AVANT

AVANT has been organized since 2002 and the 15th edition is a collaboration between Världsalltet, Kristinehamn Art Museum, Karlstad and Stockholm University. AVANT18 is sponsored by Karlstad Municipality, Kristinehamn Art Museum, Region Värmland and Stockholm University.

Contact

For inquiries contact John Sundholm: john.sundholm@ims.su.se

 

(svenska)

Årets AVANT: Doing Haut and Pope. Loophole Cinema and More är ett återbesök till det brittiska kollektivet Loophole Cinema och deras filmaktioner från 90-talet. Därutöver visas tre separata filmprogram av Karel Doing, Bea Haut och Greg Pope inklusive enskilda filmer av andra Loophole Cinema medlemmar.

Loophole Cinema

Loophole Cinema arbetade med platsspecifika live-aktioner där publiken och platsen blir en del av filmhändelsen. Greg Pope har fortsatt i samma tradition. Bea Haut är känd för sina intensiva performativa kortfilmer som utforskar det filmiska rummet som plats och tidshändelse, medan Karel Doing arbetar över ett brett register från abstrakt film till poetiska dokumentärer.

Program

AVANT öppnas på Kristinehamns konstmuseum fredag kväll med filmaktioner och konstnärssamtal med Karel Doing, Bea Haut och Greg Pope. AVANT fortsätter under lördagen i Karlstad på biograf Arenan med filmer och live film performances.

Om AVANT

AVANT har arrangerats sedan 2002 och är ett samarrangemang mellan föreningen Världsalltet, Kristinehamn konstmuseum, Karlstads och Stockholms universitet. Årets evenemang stöds av Karlstads kommun, Kristinehamns konstmuseum, Region Värmland och Stockholms universitet.

Kontakt

Om du har frågor kontakta John Sundholm: john.sundholm@ims.su.seComments are closed.