AVANT 2017 – Bodies and Boundaries

Poster: Still image from Jayne Parker´s “K” (1989) courtesy of Jayne Parker and LUX, London / Layout & graphic design by Petra Landström

AVANT – Bodies and Boundaries 2017.09.08 – 2017.09.09

Get your ticket here

The 14th edition of AVANT focus on bodies and boundaries. The body is both our most private territory and a social interface, a boundary that both divides and unites. The point of departure of AVANT is in one of the most legendary artists when it comes to the socio-political dimensions of the body, VALIE EXPORT, followed by Jayne Parker’s early performance-based films. The theme of the body and its boundaries, as social body and embodiment of inner states and feelings, is followed up by focusing on external mechanisms of making boundaries; fences, border controls and the politics of immigration. The theme is introduced through the premiere of Gunvor Nelson’s latest film, ON THE FENCE, and concludes with a program by artist duo Minna Rainio and Mark Roberts.

AVANT begins on Friday evening at Kristinehamn Art Museum by artist talks with VALIE EXPORT and Jayne Parker. Saturday opens at cinema Arenan in Karlstad with a screening of films and videos by VALIE EXPORT and Jayne Parker. After this follows two works by Gunvor Nelson and a program with videos by Minna Rainio and Mark Roberts.

AVANT has been organized since 2002 and the 14th edition is a collaboration between Världsalltet, Kristinehamn Art Museum, Karlstad and Stockholm University. AVANT17 is sponsored by Karlstad University, Karlstad Municipality, Kristinehamn Art Museum, Region Värmland, Folkuniversitetet and the Swedish Film Institute.

– – –

Den 14:e upplagan av AVANT behandlar kropp och gränser. Kroppen utgör både vårt mest privata territorium och en social interaktionsyta, en gräns som både skiljer och förenar, och som vi bara delvis har kontroll över. AVANT tar sitt avstamp i en av de mest legendariska konstnärerna när det gäller kroppens tematik, VALIE EXPORT, och följer upp med Jayne Parkers tidiga performance-baserade filmer. Från denna kroppens gränsproblematik, som social kropp eller förkroppsligande av det inre, tas steget över till yttre gränsdragningsmekanismer; staket, gränskontroller och immigrationspolitik. Temat introduceras i och med premiären på Gunvor Nelsons senaste video, ON THE FENCE, och avslutas med ett program av konstnärsduon Minna Rainio och Mark Roberts.

AVANT öppnas på Kristinehamns konstmuseum fredag kväll med konstnärssamtal med VALIE EXPORT och Jayne Parker. AVANT fortsätter under lördagen i Karlstad på biograf Arenan med en visning av filmer och videor av VALIE EXPORT och Jayne Parker. Efter det följer två verk av Gunvor Nelson samt ett program med videor av Minna Rainio och Mark Roberts.

AVANT har arrangerats sedan 2002 och är ett samarrangemang mellan föreningen Världsalltet, Kristinehamn konstmuseum, Karlstads och Stockholms universitet. Årets evenemang stöds av Karlstads universitet, Karlstads kommun, Kristinehamns konstmuseum, Region Värmland, Folkuniversitetet och Svenska Filminstitutet.

Kristinehamn Art Museum presents an exhibition with works by VALIE EXPORT and Jayne Parker from 26 August to 17 September.

Kristinehamns konstmuseum visar en utställning med verk av VALIE EXPORT och Jayne Parker från 26 augusti till 17 september.

 

Friday/Fredag 8.9.

Kristineham Art Museum/Kristinehamns konstmuseum

18.30 Opening/Öppning

Artist talk with VALIE EXPORT and Jayne Parker.

 

Saturday/Lördag 9.9.

Karlstad Biograf Arenan/Karlstad Cinema Arenan

10.00 VALIE EXPORT

Selbsportrait mit Kamera (1966-67) 1
Interrupted Line (1971-72) 6
…Remote…Remote… (1973) 10
Mann, Frau & Animal (1973) 8
Body Politics (1974) 3
Syntagma (1984) 20
I turn over pictures of my voice in my head (2008), 11:30

11.30 Jayne Parker

Freeshow (1979) 15
I Cat (1980) 10
I Dish (1982) 15
K (1989) 13
The Pool (1991) 10

14.00 Gunvor Nelson

Moons Pool (1973) 15
ON THE FENCE (2017) 58

15.30 Minna Rainio and Mark Roberts

Borderlands (2004) 24
Angles of Incidence (2006) 14
Eight Rooms (2008) 15
The Factory of the World (2014) 8

18.30 AVANT food and drinks

The film discussions take on a looser form as the visiting artists and audience move to Slussen for food and drinks. Restaurant Slussen is at Kungsgatan 6, Karlstad.

The dinner is 200 kr.

 

Tickets

Visningarna på AVANT är avgiftsfria men du behöver förhandsboka för att säkra din plats. Antalet platser är begränsat. Anmälan via den här länken. För information och upplysningar: john.sundholm@ims.su.se.

The screenings at AVANT is free of charge but you need to book in advance to be sure to get a seat. Register here. There is a limited number of tickets. For information and inquiries: john.sundholm@ims.su.se.Comments are closed.