AVANT 2019 – AVANT goes Baltic

(english)

Get your ticket here

The 16th edition of AVANT explores the Baltic countries by inviting three prominent artists: Deimantas Narkevičius (Lithuania), Ieva Balode (Latvia) and Jaan Toomik (Estonia). In addition, two fairly unknown classics will be shown, Virve Aruoja and Jaan Tooming’s Endless day (1971) that was banned by Estonian authorities, and Adolphas Mekas’ rarely screened Wind flowers (1967).

Both Deimantas Narkevičius and Jaan Toomik deals with the complexities of post-communist transition; the repressed, revised and (re)turning histories and memories. However, the means are different, in Narkevičius’ work, history acts through narratives, images and monuments whereas in Toomik’s case it is the performing body that interacts with what has been. Ieva Balode and Baltic Analog Lab (BAL) represents another generation of Baltic artists, exploring analog filmmaking as part of a new community of internationally connected artist run film labs.

Program

Friday 27 september Kristinehamn Art Museum

18.30 Opening

Saturday 28 september Karlstad, Cinema Arenan.

9.30 Prelude: Virve Aruoja and Jaan Tooming: Lõppematu päev (Endless Day, 1971; 30’)

10.00 Jaan Toomik

11.00 DeimantasNarkevičius I

12.30 Deimantas Narkevičius II

15.00 Baltic Analog Lab and Ieva Balode

Ieva Balode

16.30 Walden presents

Tickets

The screenings at AVANT is free of charge but booking is mandatory. There is a limited number of tickets. For information and inquiries: john.sundholm@ims.su.se

Register here

About AVANT

Avant has been organized since 2002 and the 16thedition is a collaboration between Världsalltet, Kristinehamn Art Museum, Region Värmland and Stockholm University. AVANT2019 is sponsored by Karlstad Municipality, Kristinehamn Art Museum, Region Värmland, Stockholm University and the Estonian Embassy and Lithuanian Culture Institute.

 

(svenska)

Den 16e upplagan av AVANT upptäcker Baltikum genom inbjudan av tre uppmärksammade konstnärer som arbetar med film och rörlig bild: Deimantas Narkevičius (Litauen), Ieva Balode (Lettland) and Jaan Toomik (Estland). Därutöver visas två okända klassiker: Virve Aruoja och Jaan Tooming’s (1971) Lõppematu päev, som totalförbjöds i Estland och Adolphas Mekas sällan visade Wind flowers (1967).

Både Deimantas Narkevičius och Jaan Toomik behandlar den komplexa övergången från kommunismen till ett nytt samhälle och en ny historieskrivning: minnen och historier som fördrivs och förträngs, och som återkommer och återanvänds. Men, där Narkevičius’ arbeten alltid står direkt i historien – det är historien som agerar genom berättelser, bilder och monument – är det hos Toomik den enskilda kroppen som är i centrum. Kroppen interagerar direkt med det som har varit. Ieva Balode och Baltic Analog Lab (BAL) utgör representanter för en helt annan generation Baltiska filmare och konstnärer, en generation som upptäcker och använder analog filmteknik i ett nytt internationellt nätverk av konstnärsdrivna filmverkstäder och filmlaboratorier.

Program

Fredag 27 september Kristinehamn Konstmuseum

18.30 Öppning

Artist talk med Balode, Narkevičius and Toomik.

Lördag 28 september Karlstad, Biograf Arenan.

9.30 Prolog: Virve Aruoja and Jaan Tooming: Lõppematu päev (Endless Day, 1971; 30’)

10.00 Jaan Toomik

11.00 DeimantasNarkevičius I

12.30 Deimantas Narkevičius II

15.00 Baltic Analog Lab and Ieva Balode

Ieva Balode

16.30 Walden presenterar

Biljetter

AVANT är avgiftsfritt men bokning är obligatoriskt. Det finns ett begränsat antal biljetter. För information: john.sundholm@ims.su.se

Anmäl dig via den här länken

Om AVANT

Avant har arrangerats sedan 2002 och den 16e upplagan är ett samarbete mellan  Världsalltet, Kristinehamn konstmuseum, Region Värmland och Stockholms Universitet. AVANT2019 sponsras av Karlstad kommun, Kristinehamn konstmuseum, Region Värmland, Stockholms universitet och Estlands ambassad samt Litauens kulturinstititut.Comments are closed.